Inför gråstarrsoperation


Specialist inom ögonhälsa - Gråstarrsoperation

Inför gråstarrsoperation

Till dig som lider av gråstarr och antingen står i kö för operation eller står i kö för undersökning hos någon av ögonläkarna i Kalmar. För närvarande är det högt patienttryck på sjukhusets ögonklinik och inom ramen för den svenska vårdgarantin har du som patient möjlighet att söka vård utanför landsstinget. Gränsvärderna för när patienter ska opereras varierar dessutom mellan landsting. C-Optik har hjälper till att remittera patienter till andra vårdenheter med kortare väntetid för att du som kund ska få bästa möjliga vård. Vid vissa kliniker kan C-Optik göra förundersökningen av dina ögon samt skicka upp underlaget till ögonläkarna. Ögonläkarna träffar dig samma dag innan operation för en avstämning och senare under samma dag genomförs operationen. C-Optik blir sedan återkopplad av operationsresultatet och kan några dagar senare göra uppföljningen med efterkontroll. Väldigt enkelt för dig som kund som bara kan åka till mottagningen samma dag som du ska opereras.C-Optik remitterar till andra vårdenheter med kortare väntetid - för att du ska få bättre vård