Diabeteskontroll

Specialist inom optik och ögonhälsa - Diabeteskontroll

Diabetes är en sjukdom som kan påverka ögonen på olika sätt. Höga nivåer av socker i blodet kan skada blodkärlen i ögonen, vilket kan leda till synproblem eller till och med blindhet om det inte behandlas i tid. De vanligaste ögonproblemen som kan uppstå på grund av diabetes är retinopati, katarakt och glaukom.


Diabetesretinopati är den vanligaste ögonsjukdomen hos personer med diabetes. Det uppstår när höga nivåer av socker i blodet skadar blodkärlen i näthinnan, som är den ljuskänsliga delen av ögat som skickar signaler till hjärnan för att producera syn. Skadade blodkärl kan läcka blod och andra vätskor in i näthinnan, vilket kan orsaka synproblem. Retinopati kan leda till suddig syn, nedsatt synskärpa och i allvarliga fall till blindhet.


Katarakt är en annan vanlig ögonsjukdom som kan uppstå på grund av diabetes. Katarakt är en grumling av ögats lins som orsakar suddig syn och nedsatt synskärpa. Personer med diabetes löper högre risk att drabbas av katarakt, och risken ökar med längre sjukdomstid.


Glaukom är en ögonsjukdom som påverkar synnerven och kan orsaka permanent synförlust om den inte behandlas i tid. Personer med diabetes löper högre risk att utveckla glaukom och risken ökar med längre sjukdomstid. Glaukom kan vara svår att upptäcka tidigt eftersom det ofta inte ger några symtom förrän synförlusten redan har uppstått.

För att förebygga och behandla ögonproblem som orsakas av diabetes är det viktigt att ha regelbundna ögonundersökningar.


En optiker med högre behörighet kan upptäcka eventuella förändringar i ögonen tidigt och remittera till läkare för att minska risken för synförlust. Det är också viktigt att kontrollera blodsockernivåerna regelbundet och följa en hälsosam livsstil för att minska risken för diabeteskomplikationer.

Här får du hjälp med din diabeteskontroll


Här utförs samma diabeteskontroll av ögonen som sjukvården.

Enkelt, snabbt och smidigt.