Ögonhälso-undersökning

Ögonhälsoundersökning / Ögonhälsokontroll


En fullständig synundersökning och kontroll av dina ögon - ett tryggt sätt att följa förändringar av dina ögonen -  klinikens vanligaste undersökning.

Ögonhälsokontroll avancerad synundersökning Kalmar C-Optik

Ögonhälsoundersökning Innebär:


Till dig som vill ha en grundlig genomgång av dina syn. Utgångspunken är dina behov, viktig information så som medicinering, hur ögonen används i jobbet tas i beaktning för att resultatet ska bli korrekt. Undersökningen tar ca en timme. Detta för att vi i lugn och ro utan stress ska få möjlighet att undersöka hela ögat. Vid regelbundna undersökningar kan förändringar upptäckas i tid och åtgärder sättas in snabbt.


Recepten och rekommendation lämnas alltid till dig, produkter köper du var du vill.


Bör göras när:


Regelbundet för bibehållen ögonhälsa och korrekta styrkor av glasögon och linser.


Extra viktigt med kontroll vid följande symptom:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Irriterande ögon
 • Rinnande ögon
 • Torra ögon
 • Svårt att se / läsa
 • Varierande syn (se bra ibland / ibland inte)


 • Vid allmänna besvär av ögonen


Dina behov står alltid i centrum! Rekommendationer och recept som du behöver -

Produkter köper du var du vill

Klinikens Expertområde

Behöver du hjälp?

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor.  Klinikens mål är att jobba med undersökningar och behandlingar framför försäljning av produkter. Du får alltid receptet i handen och friheten att köpa produkter var du villKlinikens behandlingar


Undersökning:


 • Genomgång anamnes
 • Synfältsmätning
 • Mätning av ögats tryck
 • Synfunktionen och styrkebestämning
 • Undersökning av ögats lins
 • Ögonbottenundersökning - här kan diagnostiska droppar användas för att vidga pupillen. Dessa droppar kräver extra behörighet och får endast droppas av optiker med högre behörighet samt vårdpersonal.
 • Värdering av alla resultat som kan påverka varandra
 • Genomgång av recept och ordination
 • Vid behov remittering till vårdenhetBehandling


Beroende på utfallet av undersökningen kan olika typer av behandlingar ordineras - detta behöver inte bara vara glasögon och linser.


Detta kan innebära behandling för

 • Torra
 • Rinnande ögon
 • Synträning


C-Optik Synklinik

Optiker med specialkunskap inom ögonhälsovård


Synklinik med specialkompetens inom ögonhälsovård och avancerade synundersökningar. Noggranna undersökningar och behandlingar efter dina behov, Receptet lämnas alltid, köp glasögon och linser online, hos mig eller annan optikbutik. Varmt välkommen till den enda synkliniken i Kalmar, listad på 1177.se

0480-22115


C-Optik Synlinik

Södra Malmgatan 6

392 34 Kalmar

0480 22 11


info@c-optik.se

© Copyright. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera